top of page

PERSONVERN

Fly Lavt behandler av og til personopplysninger som kan være med på å identifisere enkeltpersoner. Dette gjør vi i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Skulle du ha spørsmål angående dette, så er du velkommen til å ringe, henvende deg via skjemaet eller sende e-post til oss (se kontakt). Du har krav på å få besvart spørsmål som har med lagring av dine personopplysninger, så dette vil du få. Dersom du lurer på regelverket rundt lagring av personopplysninger, så anbefaler vi at du går på Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no) sine sider. Der står det lettfattelig informasjon.

bottom of page