Lager til leie

Fly Lavt AS har lokaler i Olav V gate i Bodø. Her har vi tilgjengelig tørt og temperert lager egnet for lagring av kasser/esker, utstyr, møbler, motorsykler osv. 

 

Pris:  170,- pr kvm pr. mnd

We         to fly