(NO) Personvern

Fly Lavt behandler av og til personopplysninger som kan være med på å identifisere enkeltpersoner. Dette gjør vi i henhold til Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Skulle du ha spørsmål angående dette, så er du velkommen til å ringe, henvende deg via skjemaet eller sende e-post til oss (se contact). Du har krav på å få besvart spørsmål som har med lagring av dine personopplysninger, så dette vil du få. Dersom du lurer på regelverket rundt lagring av personopplysninger, så anbefaler vi at du går på Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no) sine sider. Der står det lettfattelig informasjon.

(EN) Privacy Policy

Fly Lav sometimes save personal information that may help identify individuals. We do this in accordance with the Personal Data Protection Act (Personal Data Act). Should you have any questions about this, please feel free to call us, send a message via the form or send us an email (se contact). You are required to answer questions that have with the storage of your personal information, so you will receive this. If you are wondering the rules regarding the storage of personal data, we recommend that you visit the Data Inspectorate's pages (https://www.datatilsynet.no). There is easy-to-understand information.