top of page
  • Forfatterens bildeFlyLavt

Nytt EASA Regelverk

De fleste som opererer droner idag har nok fått med seg at det innføres nytt regelverk fra 01.01.2022. Vi går da fra nasjonale bestemmelser, utarbeidet av luftfartstilsynet, til felleseuropeisk regelverk utarbeidet av den europeiske luftfartsorganisasjonen EASA. Det nye regelverket, (EU) 2019/947 krever en god del mer dokumentasjon enn hva det forrige gjorde, noe som vi synes er et steg i riktig retning med tanke på sikkerhet.


Kort åpner vil det nye regelverket for droner åpne for tre forskjellige kategorier; åpen, spesifikk og sertifisert kategori. De fleste organisasjoner vil nok havne innenfor spesifikk kategori, og innenfor denne kategorien er det flere muligheter for å få godkjent sine operasjoner.


Fly Lavt AS har ansatte i Bodø som kjenner dette regelverket til fingerspissene. Med vår bakgrunn i sivil luftfart ser vi mange likheter med det som nå innføres, og hvordan ting gjøres i dagens luftfart. Behøver dere konsulent bistand i denne prosessen er vi rette organisasjonen å kontakte.


For operatører, eller organisasjoner som ønsker å tilby dronetjenester men som ikke ønsker å administrere en hel dokumentasjonsprosess, for eksempel fotografer e.l., kan vi tilby at dere operer under vår lisens. Vi tar oss av det administrative og kommunikasjonen med myndighetene samt nødvendig opplæring og oppfølging.


Ta gjerne kontakt med oss i Fly Lavt AS

post@flylavt.no

+47 949 79 445

34 visninger

Siste innlegg

Se alle

I dag lanserer Fly Lavt AS sin nye nettside. Vi håper den oppleves som mer brukervennlig, og gir deg et bedre innblikk i hva vi driver med, og hvilke tjenester vi kan tilby.

bottom of page